Chính sách vận chuyển

Namiso áp dụng chính sách vận chuyển như sau:

Về thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm Namiso chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển.

Lưu ý:

Thời gian vận chuyển nêu trên là khoảng thời gian vận chuyển trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, Chúng tôi sẽ thông báo tới Khách hàng.

Các hình thức vận chuyển khác như: Hàng tính khối, hàng đi đường biển, hàng ghép container,… có thể mất nhiều thời gian hơn do đặc thù riêng.

Trong thời gian 7 ngày kể từ khi mua hàng, nếu quý khách cảm thấy không hài lòng về sản phẩm, quý khách có quyền đổi trả sản phẩm. Sau 7 ngày, Namiso không nhận đổi trả sản